با پرداخت هزینه ای اندک می توانید از تبعات پر هزینه تر برخی تغییرات در بازارها مطلع شوید....
500,000 ریال
اطلاعات انجمن در دسترس نیست