استاد سلام افرادی که اعتبار از کارگزار میگیرند تاریخ تسویه مشخصی دارند ؟ پیشاپیش متشکرم از راهنمایتون
تاریخ: 
یکشنبه 12 اردیبهشت 1395
ساعت:12:44

بستگی داره به شرایط کارگزارشون.برخی پایان ماه باید تسویه کنند و برخی دیگر یکساله هستند

اطلاعات انجمن در دسترس نیست